Search

Privacyverklaring Dudok-Timmerfabriek bv

Dudok-Timmerfabriek bv respecteert de privacy van haar prospects, klanten, ex-cliënten en gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder leest u hou wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ).

Verwerking persoonsgegevens

Dudok-Timmerfabriek bv verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan u en u ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt t.b.v.:

  • · Het afhandelen van contractverzoeken die via onze website worden gedaan
  • · Het maken van offerte/prijscalculaties
  • · Facturatie
  • · Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:

  • · Uw voor- en achternaam
  • · Uw adresgegevens
  • · Uw telefoonnummer
  • · Uw email adres
  • · Overige financiële en persoonlijke gegevens
  • · Bijzondere persoonsgegevens

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract c.q. overeenkomst.

Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als u wenst kunt u, onder voorwaarden, zelf uw persoonsgegevens laten verwijderen. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen. Wij zullen dan binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Dudok-Timmerfabriek bv
Bredaseweg 22                                                                                                                                                  
4844 CL Terheijden                                                                                                                                
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook kunt u ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons.

Delen met derden

Om uitvoering te kunnen geven aan onze werkvoorbereider, calculatie, boekhouder en directeur kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met onder andere leveranciers, toezichthouders en accountants. Dit gebeurt op basis van een contract cq. overeenkomst die wij met u hebben op basis van een wettelijke grondslag. U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.

Beveiliging

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.

Onze website
Contactformulier                                                                                                                                                  
Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen.

Cookies                                                                                                                                                                   
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij en volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en gebruik van onze website te kunnen analyseren. U kunt de op uw pc, tablet, of mobile telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoeken tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Facebook/Twitter/LinkedIn                                                                                                                                 
Op onze website zijn sociaal media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerder van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelfverantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het daarmee kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Lees de privacy verklaringen van Facebook, Twitter en/of LinkedIn om te lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij van u verzamelen middels klikbuttons.

Google Analytics                                                                                                                                             
Dudok-Timmerfabriek bv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet aansprakelijk.

Website van derden                                                                                                                                         
Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisatie te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

U heeft een klacht                                                                                                                                           
Heeft u een klacht betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.                                               
Postbus 93374                                                                                                                                                    
2509 AJ Den Haag                                                                                                                                        
Telefoon 0900 – 200 12 01                                                                                                                                    
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                                         
Internet www.autoriteitpersoonsgegevens.nl                                                                                              
Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Wijziging van deze privacyverklaring                                                                                                                      
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte

Terheijden 22-5-2018

Hoewel aan alle pagina's van de website van Dudok Timmerfabriek de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Dudok Timmerfabriek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van Dudok Timmerfabriek, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Dudok Timmerfabriek is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Dudok Timmerfabriek bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van Dudok Timmerfabriek wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Dudok Timmerfabriek. Het gebruik van het logo van Dudok Timmerfabriek is alleen toegestaan na toestemming van Dudok Timmerfabriek.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.