Search

knop-offerte

10 mei

Werkvoorraad bouw op peil 2008

Posted by Admin

Na een relatief forse daling van de orderportefeuille in de totale bouw in februari is het verlies in maart weer gecompenseerd.

De totale werkvoorraad in de bouw is in maart met vier tiende maand toegenomen naar 7,6 maanden. Daarmee bereikte de werkvoorraad het hoogste niveau sinds het uitbreken van de crisis in de zomer van 2008.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van april 2016 van het Economisch Instituut voor de Bouw. In de woningbouw nam de werkvoorraad met een halve maand toe tot 8,5 maanden en lag daarmee weer op het niveau van januari. In de utiliteitsbouw was eveneens sprake van een forse groei van de werkvoorraad met een halve maand naar 7,9 maanden. Het is op basis van één maand te vroeg om vast te stellen of het hier om een structurele stijging van de werkvoorraad van utiliteitsbouwers gaat. Dit zal moeten blijken uit de ontwikkelingen in de komende maanden.

De totale orderportefeuille nam in de burgerlijke en utiliteitsbouw in maart met zes tiende maand toe naar 8,3 maanden. De orderportefeuille in de grond- en waterbouw steeg voor de derde opeenvolgende maand met een tiende maand naar 6,3 maanden. Tegenover deze stijging stond een stabilisatie van de werkvoorraad in de wegenbouw op 5,3 maanden. Per saldo is de werkvoorraad in de grond-, water- en wegenbouw erop vooruit gegaan met een tiende maand naar 5,8 maanden.

Van de bouwbedrijven geeft in maart ongeveer een derde aan stagnatie in het onderhanden werk te ondervinden. Minder dan een kwart spreekt van stagnatie als gevolg van onvoldoende orders. Zes op de tien bedrijven beoordeelen hun huidige orderpositie als normaal, terwijl bijna één op de vijf deze als goed bestempelt.


Bron: houtwereld.nl